i4Support -

Privacybeleid

Privacyverklaring

i4Support
Dorpstraat 173a
5504 HE  VELDHOVEN
KvK nummer: 17108738

Waarom deze privacyverklaring?
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP adres, een foto, kenteken, bankrekeningnummer, enz.

Hoewel i4Support voornamelijk zakelijke klanten heeft, kan het toch zijn dat je persoonsgegevens met i4Support deelt. Daarom informeert i4Support je in deze privacyverklaring hoe i4Support omgaat met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die i4Support verwerkt
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die i4Support verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
i4Support gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. i4Support verwerkt ze soms wel omdat er gevoelige persoonsgegevens in notulen kunnen staan. i4Support voert uiteraard de opdracht uit, maar doet verder niets met deze gevoelige gegevens.

Verder heeft i4Support niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat i4Support zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@i4support.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt i4Support persoonsgegevens?
i4Support verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven met name om haar werk goed te kunnen doen. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat i4Support moet voldoen aan een wettelijke plicht:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Goederen en diensten bij je af te leveren
– Jouw betaling af te kunnen handelen
– Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Daarnaast gebruikt i4Support ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, nieuwsbrieven of aanbiedingen op de website. i4Support gebruikt jouw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

i4Support maakt geen gebruik van automatische profilering of besluitvorming. Er is altijd een persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart i4Support persoonsgegevens?
i4Support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.
- Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien je informatie hebt aangevraagd, maar er geen overeenkomst tot stand komt.
- Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden jouw gegevens bewaard zolang nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
- Heb je toestemming gegeven voor het versturen van onze nieuwsbrief, dan worden die gegevens bewaard totdat je je afmeldt.
- Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt i4Support jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden zijn bijvoorbeeld freelancers, hostingpartijen, clouddiensten en de e-mailprovider.
i4Support sluit, voor zover dit nodig is volgens de AVG, verwerkersovereenkomsten met deze derden, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt i4Support niet.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. i4Support gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
i4Support maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van i4Support bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan i4Support te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van Google campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. i4Support heeft hier geen invloed op. i4Support heeft Google geen toestemming gegeven om via i4Support verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door i4Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@i4support.nl.

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat i4Support er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt i4Support jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens
i4Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. i4Support heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij i4Support alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. i4Support gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authenticatie waar beschikbaar. Persoonsgegevens die u invult via de website van i4Support worden tijdens de verzending versleuteld.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door i4Support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met i4Support op via info@i4support.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door i4Support, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

i4Support

Dorpstraat 173a

5504 HE VELDHOVEN

 

Tel: 040 230 13 34

E-mail:

Ontwerp en techniek © 2014-2021 Montay Media